Hoppa till innehåll

Mental coachning & idrottspsykologi

Mental coachning

Få hjälp med mentala verktyg och strategier för att hantera tankar och känslor kopplat till din idrott.

Idrottspsykologisk rådgivning

Konsultera vår idrottspsykolog om psykosociala faktorer som påverkar prestationen och/eller klimatet i er förening.

Föreläsningar inom idrottspsykologi

Skräddarsydda föreläsningar inom området idrottspsykologi.

Mental coachning


För att prestera fysiskt behöver man ha psyket med sig. Alla som idrottar vet att man behöver lägga ned massor av timmar på fysisk träning för att nå sina mål. Men lika viktigt är det att lägga tid på mental träning om man vill prestera och må bra. Prestation är nämligen ett komplext samspel mellan kropp och hjärna där hjärnan är det som styr och påverkar allt.

Hos oss på Fysioelit kan du få hjälp av vår legitimerade idrottspsykolog med tankar, känslor och beteenden kopplat till din idrott. Amanda har lång erfarenhet av att hjälpa idrottare med exempelvis prestationsångest, stress, krav, motivation, fokus, balans i livet, känslor kopplade till skador, ätproblem och glädje till sin idrott.

Ta chansen att investera i mentala verktyg och strategier.

Idrottspsykologisk rådgivning

Som förening viktigt att arbeta med organisationen, ledarskapet och den psykosociala miljön för att nå sportslig framgång. Vi på Fysioelit erbjuder föreningar idrottspsykologisk rådgivning i form av ledarskapsstöd, handledning vid kränkningsärenden, organisationsutveckling eller andra psykologiska faktorer på individ-, grupp- eller organisationsnivå som påverkar föreningens prestationer och psykosociala klimat.

Vår legitimerade idrottspsykolog Amanda har lång erfarenhet av att hjälpa föreningar och skolor att utveckla systematiskt kvalitetsarbete på både åtgärdande, – förebyggande och – främjande nivå. Med stöd i psykologisk forskning, ledarskapsteorier och organisationsmetodik vägleder hon er förening att hitta rätt arbetssätt för just er.

Föreläsningar inom idrottspsykologi


Vilka resultat vi når och hur vi lyckas prestera i match och tävling beror inte bara på hur väl förberedda vi är rent fysiskt. Det beror i allra hösta grad även på hur väl förberedda vi är mentalt. Det psykosociala klimatet i föreningen och laget samt spelarnas förmågor att hantera stress och press har en stor inverkan på både gruppens och individens prestation.

Vår idrottspsykolog har gedigen kunskap om psykosociala faktorer som påverkar vår motivation och prestation samt hur man kan jobba med dessa frågor både på organisations- grupp- och individnivå. Tillsammans med henne identifierar ni behovet i just er förening och får en skräddarsydd föreläsning. Föreläsningarna kan rikta sig till både aktiva och ledare.

Förslag på olika ämnesområden: motiverande ledarskap, krav och press, stresshantering, psykologiska verktyg för att hantera tankar och känslor samt funktionsnedsättningar och psykisk ohälsa inom idrotten.

Omdömen från våra kunder

Om Amanda som mental coach

Det har varit väldigt värdefullt att träffa Amanda under hösten då jag fått hjälp och stöd med den mentala biten inom min idrott. Jag har framförallt lärt mig vilka verktyg och metoder jag kan ta till för att hantera tankar och situationer vilket varit avgörande för mig för att kunna fortsätta utvecklas som elitsatsande!